Berikut ini adalah list modul pelatihayang berkaitan dengan perikanan tangkap.  Pembaca yang berminat dapat menghubungi eko_ipb@yahoo.com atau eko-psp@ipb.ac.di.

KELAYAKAN USAHA ALAT TANGKAP BAGAN